YFL-bloggere

onsdag 2. desember 2009
Denne oppgaven har gitt meg masse lærdom, i tillegg til å være en veldig kreativ og morsom oppgave. Aktivitørfaget var et yrke jeg ikke kunne mye om før jeg var på Aurora verksted i Bærum. Inntrykket jeg fikk der var at en aktivitørs viktigste oppgave er å tilrettelegge best mulig for brukerne. Mye tid må gå med til å planlegge og å dokumentere.
Ved Aurora verkstedet hadde de ansatte fokus på hva brukerne kunne klare, mulighetene fremfor begrensninger. Dette var kanskje noe vi alle burde tenke på, ikke bare aktivitørene men også lærere. Kan vi ha mer fokus på hva elevene mestrer fremfor det de ikke kan? Dette er også noe Thomas Nordahl skriver om i sin bok ”Eleven som aktør”(Nordahl 2002).
Støttefagene innenfor aktivitørfaget ser jeg helt klart er kunnskap om materialer og teknikker innenfor design og håndverksfagene. Hvordan skal en aktivitør kunne tilrettelegge for en bruker uten denne kompetansen? Slik jeg ser det må det nesten være umulig.
Basisfagene mener jeg er fag som går mer på sykdomslære, helse, omsorg og planlegging og tilrettelegging for brukere på ulike funksjonsnivåer.
Slik jeg ser det har ikke aktivitørfaget noen egen fagterminologi. Aktivitørfaget er sammensatt av mange ulike design og håndverksfag og bruker derfor fagterminologien til andre fag, slik jeg her har brukt faguttrykk knyttet til tekstilfagene.
Form og farge teori var noe jeg trengte å friske opp i, dette var noe som har vært taus kunnskap i min jobb som frisør. Jeg ser helt klart nytten av at elevene lærer det grunnleggende innen form og farge på Vg1 design og håndverksfag. Alle design- og håndverksfagene bruker form og farge i yrkesutførelsen men i varierende grad. Det er viktig at elevene lærer den grunnleggende kunnskapen før de kommer ut i bedriftene. Opplærings ansvarlige i bedriften føler kanskje som meg, at kunnskapen ligger der men er vanskelig å lære bort?
Nunofilt teknikken er en fin måte å lære elever på Vg1 om form og farge. Ved nunofilting trenger man heller ikke sy stoffet sammen, man kan tove det i den ønskede formen.  Fargen på ull og silke får en annen virkning etter nunofilting. Ullen krymper og kommer gjennom silken, dette gjør at fargen på silken og ullen blandes sammen og danner et nytt stoff med bobleeffekt og en helt ny tekstur. Dette er en spennende teknikk som er slitesterk og formbar. Den er lett å utføre fremfor mange andre teknikker og alle kan klare å lage noe i nunofilt.
Under prosessen lærte jeg også at mennesker kan ha lært ting på forskjellig måte. På kurset jeg fikk i nunofilt ble det kun brukt rullteknikk. Det stoppet tovingen før ullen hadde kommet gjennom silken. I ettertid lærte jeg at dersom jeg hadde kastet og krystet lenger med emnet mitt ville silken boblet seg og ullen kommet igjennom silken. Dette ville gitt et helt annerledes uttrykk. Da fikk jeg se at den siden jeg har som vrange på lampen kanskje også hadde vært enda finere på retten.
Men jeg tenker at lampen min kanskje ikke hadde blitt så fin med et så tett tovet nunofiltstoff. Ville lyset kommet så godt igjennom stoffet? Jeg fikk allikevel erfare at folk kan ting på forskjellig måte.  Nå er oppgaven ferdig og jeg vil nyte synet av min nunolight, når lampen blir slått på er det som lampen våkner til liv. Hvem vet, kanskje man får se flere nunolight lamper i fremtiden?

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Link til video fra produksjonen

Filmen finner du her.

Følgere