YFL-bloggere

onsdag 2. desember 2009
Dette er min besvarelse på emne DH 3100 som student ved yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverksfag ved Høgskolen i Akershus. Fokus for oppgaven er yrkesfaglig bredde og temaet er form og formbeskrivelse.
Innen design og håndverksfag er det flere fag som har tekstil som materiale i sin yrkesutøvelse, jeg ønsker derfor å tilegne meg mer kunnskap om ulike materialer innen tekstil.
Aurora verksted i Høvik er en vernet bedrift jeg fikk gleden av å besøke i november. Der lærte jeg mye innen tekstil, form, farge og en spennende teknikk som heter nunofilting. Besøket var i regi av min skole, noe som skulle gi oss studenter mulighet å få innblikk i aktivitørenes arbeid. Mitt produkt velger jeg derfor å knytte til aktivitørfaget selv om mange design og håndverksfag bruker den valgte teknikken.
”Pila” til Grethe Haaland Sundt er utgangspunket for strukturen på innholdet i oppgaven men jeg velger å trekke inn flere elementer som jeg ser på som viktig å fortelle. Bildene som er satt inn i oppgaven er nummerert, egen bildeliste med mer utfyllende informasjon finnes bak i oppgaven.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Link til video fra produksjonen

Filmen finner du her.

Følgere